Mentalitet

Ronja är en trygg och stabil hund som är glad och öppen mot främmande människor och hundar. Hon tycker mycket om att vara med och hon har en vilja att gå fram och undersöka nya saker och föremål och avreagerar lätt.

Ronja genomförde en mentalbeskrivning inom SKK och fick ett resultat på MHt som jag är väldigt nöjd med. Hon är tillgänglig och svarar med gott kontaktbeteende och leker bra med testledaren, hon avreagerar bra och har inga kvarståenda rädslor, så jag är väldigt nöjd! Med MHt genomfört räknas det nu som att hon har känd mental status.

MH är genomfört den 9 oktober 2010

Annons